fredag 21. juli 2017

Ogłoszenia duszpasterstwa polskiego 23.07 – 27.08.2017

1. Wszystkim parafianom i przybyłym gościom życzymy dobrego odpoczynku i miłej pracy. Przypominamy, że nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w kościele było nacechowane powagą i należną czcią dla Pana Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia. Nie bójmy się manifestować naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła.

torsdag 13. juli 2017

tirsdag 4. juli 2017

Kallsmesse 3. august

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.
Torsdag 3. august  kl. 18.00 feirer vi kallsmesse
i St. Olav domkirke, med bønn for kall generelt til preste- og ordensliv. Velkommen!

mandag 3. juli 2017

O. Krzysztof Wanat R.I.P.

P. Krzysztof Ireneusz Wanat SS.CC
28.03.1972 - 23. 07.2016
23. Lipca o godz. 9:30 - Uroczysta Msza św. w języku polskim za śp. Ojca Krzysztofa Wanata w 1 rocznicę śmierci. Zapraszamy do uczestnictwa.
St. Johannes, apostel og evangelist menighet, Bredtvetveien 12

23. juli 2017 som er årsdagen for p. Krzysztof sin bortgang faller på en søndag og det vil bli en markering i alle messer i St. Johannes menighet denne søndagen. Spesielt i den polske messen.


Ministranttreff i Oslo 18. – 20. august

Helgen 18. – 20. august blir det et ministranttreff med NM i Oslo for alle barn og ungdommer i alderen 8 – 17.

Hovedformålet med ministrantsamlingen er at ministranter fra hele landet skal møtes for å bli bedre kjent med liturgien og hverandre - ikke konkurransen. Derfor bør verken kunnskap eller ferdigheter være avgjørende for dine ministranters deltakelse.

Et av høydepunktene blir også i år at vi deltar i den store Mariaprosesjonen gjennom Oslos gater lørdag 19. august. Prosesjonen er et samarbeid mellom de tre Oslo-menighetene, og alle utenfor Oslo er også hjertelig velkommen! Mariaprosesjonen begynner fra St. Hallvard kirke, og avsluttes med en stor messe ved St. Olav domkirke.
Ministrantene deltar også i høymessen i domkirken på søndagen,
og vinnerlaget ministrerer som alltid!

Menighetene melder sine lag til p. Khiem (khiem.duc.nguyen@gmail.com),
og vi ber alle lag selv stille med en leder for gruppen som er over 18 år.
Her er fakta om treffet: Tid: 18.- 20. august
Sted: St. Olav domkirkemenighet Alder: 8-17 år
Oppmøte: kl.16.30 Avreise: fra kl. 14
Pris: kr 200 pr pers (ledere kr 100)
 Fristen for å sende listen over deres deltakere er 1. august.

fredag 30. juni 2017

Olsok - BBQ

FEAST DAY FOR ST. OLAV
29th. of July is the feast day for St. Olav, eternal king of Norway, and patron saint  of our parish. We celebrate the day with Solemn Mass at 6 pm, followed by a BBQ. The parish supplies the barbecue grills, and you bring whatever you want to eat and drink. Please feel free to bring some extra food to share. We will be indoors if it rains. Welcome!

tirsdag 27. juni 2017

Kardinalmesse fra Petersplassen torsdag 29. juni kl. 9.30

Messen som pave Frans feirer sammen med Nordens første kardinal, biskop Anders Arborelius OCD i Stockholm stift, og fire andre nye kardinaler starter klokken 9.30. Messen feires på Petersplassen.
Katolikker i Norge kan følge messen på svensk fjernsyn, som direkteoverfører på SVT 1.

Dagen før, den 28. juni, ved førstkommende konsistorium,
blir biskop Anders kreert kardinal.
Det kan ses på YouTube kl. 16

Les mer

Raport na temat komunikacji przekazan

Grupa robocza przekazała dla biskupa Eidsviga raport na temat możliwości poprawy komunikacji z polskojęzycznymi katolikami. Od lewej: Kathrine Låver, Karol Michalczuk, Aleksandra Sramkowska, Marta Bivand Erdal, i biskup Bernt Eidsvig.


Grupa robocza, która miała przyjrzeć się możliwościom poprawy komunikacji pomiędzy Kościołem a polskojęzycznymi katolikami w Norwegii, przedstawiła we środę 21 czerwca dla biskupa Eidsviga raport z wykonanej pracy. – Jestem pod ogromnym wrażeniem przeprowadzonych prac oraz dobrych i konkretnych propozycji działania zaproponowanych przez Grupę, mówi biskup Bernt Eidsvig.

Grupa została powołana aby spojrzeć na dzisiejsze i przyszłe wyzwania komunikacyjne stojące przed największą grupą narodowościową w Kościele, polskojęzycznymi katolikami oraz aby zaproponować środki na rzecz poprawy komunikacji zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej. Dokładnie

Grupie roboczej przewodniczyła Marta Bivand Erdal, należeli do niej również Anna Jablecka, ks. Valdemaras Lisovskis, o. Hallvard Hole, Aleksandra Sramkowska, Karol Michalczuk, Irek Demianiuk, Lukasz Mikosz i Kathrine Låver (sekretarz). Grupa podczas swojej działalności wykonała bardzo dokładną pracę. Zorganizowała między innymi otwarte spotkanie dla wszystkich chętnych a także spotkanie z polskojęzycznymi księżmi, zapoznała się z propozycjami otrzymanymi pocztą elektroniczna i telefonicznie, przeprowadziła szczegółowe wywiady i rozmowy a także obszerną ankietę internetową.

Czytaj więcej

Polsko/norweski dziennikarz

Masz zapał do tworzenia cyfrowego dziennikarstwa na temat Kościoła katolickiego i chcesz wziąć udział w kształtowaniu naszej cyfrowej przyszłości? Chcesz dołączyć do nas i wzmocnić nasze wysiłki komunikacyjne wobec polskojęzycznych katolików w Norwegii?

Poszukujemy osoby, która mówi i pisze dobrze w jęz. polskim i norweskim, znającej j. angielski, robiącej zdjęcia i wideo oraz mającej dużo chęci do pracy. Poszukiwany kandydat jest członkiem Kościoła katolickiego, a także posiada dobrą znajomość relacji polsko-norweskich.

Czytaj więcej

Ogłoszenia duszpasterstwa polskiego – LIPIEC, SIERPIEŃ -2.07 – 27.08.2017

1.Przeżywamy czas wakacji. Wszystkim parafianom i przybyłym gościom życzymy dobrego odpoczynku i miłej pracy. Przypominamy, że nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w kościele było nacechowane powagą i należną czcią dla Pana Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia. Nie bójmy się manifestować naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła.

mandag 26. juni 2017

Olsok i Trondheim 2017

St. Olav katolske domkirke Trondheim 
Olsok 27. - 30. juli 2017

Celebration of St. Olav in Trondheim

St. Olav Catholic Cathedral Trondheim 
"Olsok" 27. - 30. july 2017


Uroczystości św. Olafa w Trondheim

Uroczystości św. Olafa (Olsokfeiring). 
Program Kościoła katolickiego 
w Trondheim i Stiklestad 2017 r. 


fredag 23. juni 2017

Marias opptagelse til himmelen

Lørdag 19. august går vi i prosesjon til ære for Jomfru Maria sammen med St. Johannes og St. Hallvard menighetene. 

Vi starter fredag 18. august med en vigiliemesse i  St. Johannes kirke i Bredtvet kl. 18.00, etterfulgt av grilling og samvær. 
Les mer.

Lørdag 19. møtes vi i St Hallvard kl. 16.00. 
Vi avslutter prosesjonen med en høytidelig messe kl. 18.00 i St. Olav domkirke. Les mer.


Olsokfeiring i St. Olav menighet

29. juli er festdagen for Den hellige Olav, Norges evige konge, og vår menighets skytshelgen. 
Dagen feires med høymesse kl. 18.00 med påfølgende grillfest. 
Menigheten stiller med grill, og du tar med mat og drikke! 
Ta gjerne med litt ekstra mat som kan deles.

MESSETIDER I SOMMER

I sommer blir det litt færre messer enn ellers i året.
Messen kl. 08.00 på hverdagen innstilles for sommeren. 
F.o.m. 18. juni til 15. juli ingen messe på vietnamesisk kl. 09.00 på lørdager.
30. juli - 27. august er det ikke messe på kroatisk kl. 11
F.o.m. 25. juni til 27. august er det ikke polsk messe kl. 16.00.
Ingen studentmesser på engelsk i St. Joseph kirke kl. 18.00 i hele juli.

Fullstendig avlat i Fatimajubileet


KATEKESEINNMELDING 2017-2018

St. Olav menighetskatekese starter opp søndag 10. september! 
Alle barn i skolealderen 2. til 8. klasse inviteres til å delta i katekesen. 
Forberedelser til førstekommunion og konfirmasjon strekker seg over to år. Barn som skal motta førstekommunion, skal delta i 2. og 3. klasse. 

Konfirmanter begynner forberedelsene i 8.klasse, som foregår samtidig med katekesen på søndager. Det siste forberedelsesåret er i 9.klasse. 

Alle familier med barn i katekesealder som er bosatt i St. Olav domkirke
menighet vil motta informasjonsbrev i løpet av juli/august.

Registreringen er nå åpen og kan gjøres her: 
www.stolavmenighet.info - "Katekese"

TROSKURS

Troskurs starter opp igjen tirsdag 12. september kl. 18:45.
Kurset er beregnet på de som vil fordype seg i den katolske tro med          henblikk på å bli  tatt opp i den katolske kirkes fulle fellesskapet. 
Interesserte kan ta kontakt med menighetskontoret.


lørdag 17. juni 2017

fredag 16. juni 2017

Messer på Nesodden og Holmlia i sommer


Kardinalvigsel på TV

Biskop Anders Arborelius kreeres til kardinal ved konsistoriet den 28. juni. Dagen etter, den 29. juni, feirer paven messe med de nye kardinalene i Peterskirken.
Det blir anledning til å følge begge begivenhetene via overføringer på Youtube og SVT.

Konsistoriet den 28 juni - når biskop Anders Arborelius OCD formelt blir kreert kardinal – kan følges på Youtube via Centro Televisivo Vaticano. Konsistoriet begynner klokken 16:00.

Den 29. juni, høytidsdagen for apostelfyrstene Peter og Paulus, sendes messen med paven og de nye kardinalene i Peterskirken direkte på svensk fjernsyn, SVT 1 med start kl. 09:30.

– Norden har gjennom historien aldri hatt en kardinal, ikke engang i middelalderen. At Norden, som knapt er kjent i den katolske verden, nå får en spesiell tilstedeværelse i den universelle kirke, er en viktig hendelse, sier Arborelius.

Sindre-Jacob blir økonom i OKB

Sindre-Jacob Bostad er med virkning fra 1. januar 2018 utnevnt til økonom i Oslo katolske bispedømme i et åremål på fem år.

Bostad har siden desember 2016 vært fungerende økonom i en deltidsstilling i OKB, men går nå inn i en full stilling fra nyttår. Økonom-funksjonen i et bispedømme er definert og forankret i Kirkeretten. Økonomen er den som «forvalter bispedømmets verdier og foretar utbetalinger».

Sindre kjenner allerede kirken godt som diakon, han kjenner OKB sentralt og kjenner menighetslivet, sier biskop Bernt Eidsvig.

Sindre-Jacob Bostad (64) er utdannet jurist og har i mange år vært partner og daglig leder i advokatfirmaet Plougmann Vingtoft. Han har solid erfaring i ledelse, budsjettarbeid og økonomistyring fra en rekke ulike firmaer, og har også innehatt en rekke styreverv.

Mange kjenner ham som permanent diakon i St. Olav. Bostad ble diakonviet av biskop Eidsvig i januar 2012. Han har studert filosofi og katolsk teologi i Frankrike og Norge. Han er medlem av OKBs Fagetiske råd og har vært koordinator for Missio Norge siden 2014. Han vil også fra nyttår være «husadvokat» for OKB, som primært vil innebære å koordinere alt juridisk arbeid.

Åremålet til OKBs nåværende økonom utløper den 31. desember i år.

tirsdag 13. juni 2017

GRUKK - gruppe for konvertitterGRUKK (Gruppe for katolske konvertitter) er for deg som har konvertert til den katolske tro (eller er døpt som voksen) og ønsker et fellesskap der du kan utdype troen og få hjelp til å praktisere det du har lært på troskurset. Vi er et fellesskap av konvertitter fra alle de katolske menighetene i Oslo.


Vi starter opp igjen i september. Ta kontakt med oss hvis du vil være med eller har spørsmål. E-post: grukk.info@gmail.com 
Faceboogruppe: GRUKK

Velkommen!

mandag 12. juni 2017

Taizebønn i Sofienberg kirke høsten 2017

Velkommen til Taizebønn i Sofienberg kirke (Rathkes gate 18)
Første fredag i måneden kl. 20.00  (kirken er åpen fra 19:30)
- 1. september / 6. oktober / 3. november / 1. desember
- en meditativ stund
- å falle til ro, hvile, be, reflektere, synge eller bare være...
- kom, sett deg ned og hvil litt

Welcome to Taizé prayer in Sofienberg church (Rathkes gate 18)
First Fridays at 8 PM. (the church opens at 7.30pm)
- 1. september / 6. october / 3. november / 1. december
A time for meditation, peace, rest, prayer, reflection, song or just being.
Come, sit down, and rest a little.

mandag 5. juni 2017

Pinsefestival 2017

Sursum Corda synger under Pinsefestival i Oslo den 5. juni 2017.
Vi synger et sang fra TGD gruppen "Holy, Holy, Holy"

lørdag 3. juni 2017

Vi trenger flere søndagsskolelærere!

Er du glad i barn?
Er du også glad i å lære barn om troen?
Da tror vi at søndagsskolen er stedet for deg!

Vi trenger flere søndagsskolelærere, og håper at enhver som føler dette kallet vil melde seg til oss på st.olav.menighet@gmail.com allerede før sommeren.

Søndagsskolen tar sommerferie

Søndagsskole– eller ordets liturgi for barna- under høymesse på søndager tar sommerferie! Siste gang er 11. juni og den starter igjen i midten av august.

Norskkurset trenger lærere!

Er du pensjonist eller har du litt tid til overs? Kunne du tenke deg å avse 2 timer på 10-12 torsdager til høsten? Vi gir deg kursmateriell og veiledning! Torsdager har menigheten et fast tilbud om norskkurs pa ulike niva er for arbeidsinnvandre som ikke har råd til å betale for kurs. Disse språkkursene er viktige for å gi arbeidsinnvandrere et redskap for å fungere godt i Norge, både i forhold til arbeidet og for deres egen integrering i samfunnet. Dessuten er dette en god og viktig arena for å bli kjent med andre mennesker i samme situasjon og få et nettverk.
Interessert? kontakt Isabel Hillestad: isabel.hillestad@katolsk.no

tirsdag 30. mai 2017

Har du lyst til å skrive i Q eller Arken?

Har du skrivespire i magen? Få skrivetrening i NUKs barne- og ungdomsblader. Vi trenger akkurat deg! Kontakt våre flinke redaktører for å få mer informasjon.

Prestevielse og diakonvielser

biskop Petro Kryk
Lørdag 26. august kl. 12 blir Josef Ottersen og Paul Opata diakonviet i St. Johannes kirke av biskop Bernt Eidsvig.

Diakon Myron Kuspys prestevies ved biskop Petro Kryk 
i St. Olav domkirke lørdag 2. september kl. 15. 

Kuspys feirer primissmesse (første messe) 
søndag 3. september kl. 14. 

Den tredje diakonvielsen av Nguyen Huu Thanh i St. Gudmund kirke vil bli offentliggjort senere.

Katekese på Katarinahjemmet

Søster Agnes underviser den gode hyrdes katekese
Nå kan barn mellom 3 og 6 år delta på katekese på Katarinahjemmet.
Katekesen – den gode hyrde-katekese – er basert på Maria Montessoris pedagogiske ideer om barns religiøse behov, og katekesen bygger på liturgien og Bibelen. Ansvarlig for katekesen er sr. Agnes Lalu som er utdannet Montessori-pedagog og som har lang erfaring som barnehagelærer.

Katekesen er lagt til søndag formiddag, kl. 10.30-12.30, to ganger per måned.

Informasjonsmøte om høstens katekese finner sted på Katarinahjemmet tirsdag 6. juni kl. 19.00. Møtet er åpent for alle interesserte, men fint om du melder din interesse til Katarianhjemmet, tlf. 23 21 54 10, eller du kan henvende deg til Agnes.Lalu@katolsk.no

mandag 29. mai 2017

Uwaga!!!

Po mszach świętych w języku polskim w zakrystii kościoła św. Olafa można za dobrowolną ofiarą nabyć płytę CD ze zdjęciama z bierzmowania polskiej grupy. Msze św. w jęz. polskim są w piątki i soboty o 19.00, w niedzielę o 8.00, 14.30 i 16.00.

lørdag 13. mai 2017

Objawienia w Fatimie

13 maja 1917 roku w portugalskiej Fatimie, Maryja ukazała się trojgu dzieciom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Poleciła im modlitwę, zwłaszcza różańcową oraz pokutę za grzeszników, a dla uproszenia pokoju na świecie – nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

W czasie ostatniego objawienia, które miało miejsce 13 października 1917 roku, Pani powiedziała, że jest Matką Bożą Różańcową. Przybywa wezwać ludzi, by już dłużej nie obrażali Boga grzechami i by codziennie odmawiali różaniec. Czytaj więcej

fredag 5. mai 2017

Bli arbeidslivsfadder!

VIL DU HJELPE EN INNVANDRER ELLER FLYKTNING TIL Å KOMME I JOBB? 

Meld deg opp som arbeidslivsfadder hos Caritas Norge! En frivillig med god kjennskap og tilknytning til norsk arbeidsliv som kan treffe en innvandrere eller flyktning ca. 1. gang i måneden for å snakke om jobbsøk og arbeidslivet. 
Du vil få opplæring av Caritas Norge og oppfølging underveis. Interessert? 
Ta kontakt med Lixian Cheng lixian@caritas / tlf 404 28 454

torsdag 4. mai 2017

Caritas trenger frivillige aktivitetsledere for barn

Har du lyst til å gjøre hverdagen lysere for barn og unge i norske asylmottak? 

Caritas har fått støtte til å starte barneaktiviteter og trenger frivillige aktivitetsledere. Les mer

Kiedy wzbogacamy Kościół różnorodnymi tradycjami

26-go kwietnia w Oslo odbyło się otwarte spotkanie na temat poprawy komunikacji między Kościołem w Norwegii a polskojęzycznymi katolikami. To, że istnieje ogromna potrzeba poprawy komunikacji jest oczywiste. Potrzeba wzmocnienia wzajemnego zrozumienia jest rzeczą fundamentalną.